info@comenius-szki.hu
36/20-3362863

Varázslók

teacher img

Németh Dömötör

karbantartó

A bajok réme...

teacher img

Horváthné Rigó Margit

tisztaság-felelős, takarító

Iskolánkat igyekszem úgy takarítani, mintha az otthonom lenne!

teacher img

Kajos Viktor

rendszergazda, IT mentor

Talán a legjobban azt szeretem a munkámban, hogy egy hobbi érdeklődésből nőtte ki magát, így ha nem is minden részletében, de olyan dologgal foglalkozhatok, amely közel áll az érdeklődésemhez. Így olyan problémákra kereshetek megoldást, amik támogatják az ügyfeleimet és ugyanakkor elősegítik a pályával kapcsolatos tudásom gyarapítását is.

teacher img

Pető Fruzsina

iskola-koordinátor

Tanügyigazgatásban, az iskola rendszerének működéséhez járulok hozzá a legjobb tudásom szerint, miközben koordinálom a diákokat adminisztratív jellegű ügyeik intézésében.

teacher img

Tóth Noémi Katalin

iskolatitkár, pedagógiai asszisztens

Az intézmény iskolatitkára vagyok, irodai munkafolyamatokat, tanügyigazgatási, ügyviteli feladatokat látok el. Szeretek rendszerekben gondolkodni és dolgozni, de még jobban szeretek a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban lenni. Pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és ifjúságvédelmi ismereteim bővítése céljából folyamatosan képzem magam, most végeztem pedagógiai-és családsegítő, gyermekpszichológiai konzulensként. Gyógypedagógiai vonalon folytatom tovább tanulmányaimat így segítve minél jobban a pedagógusok munkáját. Tevőlegesen is részese szeretnék lenni a felnövekvő generáció életének jobbá tételében.