info@comenius-szki.hu
36/20-3362863

Beiskolázási tájékoztató az általános iskola 8. osztályából jelentkezőknek


A tanulónak 2020. december 4-ig egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézményben vagy sem.

A hozzánk jelentkezőnek is részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán mindkét tárgyból (matematika és magyar nyelv és irodalom) 2021. január 23-án, amire írásban kell jelentkezni bármelyik erre kijelölt középiskolában 2020. december 4-ig.

A jelentkezési lap és az iskolák listája az oktatas.hu oldalon 2020. november 16. után már megtalálható.

A Comenius Középiskolába jelentkezők felvételi rangsoránál figyelembe vesszük:

  • az általános iskolából hozott 7-8.osztályos magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv jegyeket,
  • valamint a központi írásbelin (50-50 pont),
  • és a szóbeli felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítményt (100 pont).

A szóbeli felvételi beszélgetésekre meghívottak listáját és kitűzött időpontját 2021. február 26-án tesszük közzé honlapunkon. A felvételi beszélgetések időszaka: 2021. március 1-március 5.

Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele a honlapon: 2021. március 11.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2021. március 22-23-án a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2020. március 24-ig meg kell küldeni az Oktatási Hivatalba.

Az iskola a felvételről és a beiratkozásról — az iskola igazgatójának döntését követően —mindenkit írásban értesít 2021. április 30-ig.

Az iskola felvételi eljárásában a sajátos nevelési igényből és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarból fakadó jogosultságokat biztosítja, amennyiben a jelentkezéssel egyidejűleg a szakértői bizottság véleményét csatolják.

Beiratkozás: 2021. június 22-24. 9-15 óra között, valamint - amennyiben az intézmény meghirdeti -, a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezők számára: 2021. augusztus 26-27.

A felvételt nyert általános iskolai tanuló számára a beiratkozás feltétele a sikeresen befejezett általános iskolai tanulmányok, amit eredeti vagy hitelesített, szabályszerűen kiállított bizonyítvány tanúsít.

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, a diák az ezen alapuló iskolapolgári jogokat e naptól fogva gyakorolhatja.

GIMNÁZIUM


A Comenius Középiskola gimnáziumába jelentkezők az alábbi tanulmányi területek közül választhatnak:

Tagozat nélküli képzési program
0001Gim

gimnázium
- 4 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike: angol
- a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- megjegyzés: tehetséggondozás, művészeti projektoktatás, alapfokú művészetoktatás képzőművészetből

Tagozatok

Digitális kultúra és informatika tagozat
0002GimTagDig

- gimnázium - 4 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- emelt óraszám digitális kultúra tantárgy(ak)ból
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

Média és kommunikáció tagozat
0003GimTagMédia

- gimnázium
- 4 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- emelt óraszám mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy(ak)ból
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- megjegyzés: média tanulmányi terület, portfólió bemutatása szükséges, művészeti projektoktatás, kötelező mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása

Kreatív és vizuális kultúra tagozat
0004GimTagVizuál

- gimnázium
- 4 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- emelt óraszám művészettörténet, vizuális kultúra tantárgy(ak)ból
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- megjegyzés: portfólió bemutatása szükséges, tehetséggondozás, művészeti projektoktatás, alapfokú művészetoktatás képzőművészetből

A nem tagozatra jelentkezők esetében a szóbeli felvételi beszélgetésen elsősorban a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi-kommunikációs, illetve együttműködési és problémamegoldási kompetenciáira vagyunk kíváncsiak.

A tagozatok esetében célzottan a tagozatválasztás hátterében álló motivációkra fókuszálunk, a két művészeti tagozat esetében ekkor kell a portfóliót is bemutatni.

SZAKGIMNÁZIUM


A Comenius Középiskola szakgimnáziumába jelentkezők az alábbi tanulmányi területek közül választhatnak:

1001Animáció-tervező

- szakgimnázium
- évfolyam
- vészeti tanulmányi terület
- párhuzamos művészeti oktatás
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- művészet tanulmányi terület
- a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (mozgókép és animációtervező szakirány)
- megjegyzés: média tanulmányi terület, portfólió bemutatása szükséges, művészeti projektoktatás, kötelező mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása

1002Textil-tervező

- szakgimnázium
- 5 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- párhuzamos művészeti oktatás
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- művészet tanulmányi terület
- a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (textilműves szakirány) - megjegyzés: portfólió bemutatása szükséges, tehetséggondozás, művészeti projektoktatás

1003Grafikus

- szakgimnázium

- 5 évfolyam - művészeti tanulmányi terület - párhuzamos művészeti oktatás - a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol - a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek - felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján - további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik - művészet tanulmányi terület - a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti grafikus szakirány) megjegyzés: portfólió bemutatása szükséges, tehetséggondozás, művészeti projektoktatás

1004Divat-tervező

- szakgimnázium
- 5 évfolyam
- művészeti tanulmányi terület
- párhuzamos művészeti oktatás
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
- művészet tanulmányi terület
- a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező szakirány)
- megjegyzés: portfólió bemutatása szükséges, tehetséggondozás, művészeti projektoktatás

2001Pedagógia

- szakgimnázium
- 5 évfolyam
- a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
- a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
- felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
- pedagógia tanulmányi terület
- a megszerezhető szakképesítés: pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakirány)
- megjegyzés: digitális pedagógiai módszertan, kötelező tanulásmódszertan, kötelező informatika készségfejlesztés, kötelező dráma és színjátszás tantárgy oktatása

A Comenius Középiskola szakgimnáziumába jelentkezők felvételi rangsoránál figyelembe vesszük az általános iskolából hozott 7-8. osztályos magyar nyelv, irodalom (két tantárgy osztályzatának átlaga), matematika, történelem, idegen nyelv, rajz- és vizuális kultúra jegyeket (az osztályzatnak megfelelő pontként), valamint a központi írásbelin (50-50 pont) szerzett pontszámokat, és a szóbeli felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítményt (100 pont).

Iskolánk szóbeli felvételi beszélgetést szervez. Az iskola szakmai képzési programjaira jelentkezőknél a felvételi beszélgetés speciális témákat vagy módszereket tartalmaz a diák választását, motivációit, kommunikációs képességét, valamint magával hozott portfóliójának megismerését célozva, az egyes képzési programokra (ágazati képzésekre) célzottan kialakítva:

Képző- és iparművészeti munkatárs valamennyi szakirányán — szakmai érdeklődés, vizuális, grafikai portfólió bemutatása, kreatív feladat

Pedagógiai munkatárs pedagógiai asszisztens szakirányán — szakmai érdeklődés, kreatív feladat